Şizofreniye Yol Açan Şey Nedir?

Psikiyatrik bozuklukların hepsinde olduğu gibi şizofrenide de iki etken önemlidir. Bunlardan ilki içinde bulunduğumuz evren ikincisi ise evrenin içimizdeki kodları. Evrenin kodları dediğim ne?

DNA elbette yani genetik yapımız.

Evrendeki maddeler birbirleriyle ilişkilerini fiziki koşullar ve onların yasaları içerisinde sürdürmektedir. DNA dediğimiz genetik materyal içimizdeki evrenin işleyişinin yasalarını ve koşullarını belirlemekte ve dolayısıyla anne karnına düşüşümüzden itibaren belirli sonuçların çevreyle etkileşim içerisinde ortaya çıkmasına aracılık etmektedir. Bunlardan bir kısmı kaş göz rengimizse bir kısmı da hastalıklarımızdır. Şizofreni de bu hastalıklarımızdan biridir.