Şizofreninin Başladığını Nasıl Anlarız?

Şizofreninin tanı koyduracak bir özelliğinden veya bir belirtisinden söz etmek çok zordur. Çünkü her şizofreni hastası hem başlangıç döneminde hem ilerlemiş dönemlerinde farklı belirtiler (semptomlar) ve bu belirtilerin farklı kompozisyonlarını sergileyebilir.

Ancak tüm şizofreni tiplerinin kabul edilen ortak özelliği belki gerçeklerden kopuk kendine has bir hayal dünyasında yaşama olarak tanımlanabilir. Hezeyanlar (gerçekle bağdaşmayan, inanç ve düşünceler), halusinasyonlar (işitsel, görsel, dokunsal aslında olmayan duyumlar) bu hayal dünyasının parçalarıdırlar. Ergenlik ve genç erişkinlik döneminde davranışlarda tuhaflaşma, içe kapanma, kendi kendine gülme veya konuşma, şüphecilik, var olmayan şeylerden söz etmeye başlama gibi belirtiler olursa derhal bir psikiyatriste danışılmalı, psikiyatrik muayeneden geçilmelidir.