Şizofrenide Vasi Tayini

Kendi yaşamını, resmi işlerini ve mal varlığını idare edemeyen hastaların vesayet altına alınması uygun olacaktır. Türk Medeni Kanunu’na göre bir kişinin ‘akıl hastalığı’ sebebiyle işlerini göremez halde olması ya da daima başkalarının yardım ve bakımına muhtaç olması ya da başkalarının emniyetini tehdit eder olması halinde kendisine bir vasi atanır.

Şizofreni hastası olan kişinin yakınlarının durumu belirten bir dilekçe ile görevli sulh hukuk mahkemesine başvurması gerekmektedir. İlgili mahkemenin resmi yazışma ile iletilen talebi üzerine resmi bir sağlık kurulunca gerekli rapor verilir. Alınan bu bilirkişi raporuna binaen mahkemece hastaya bir vasi atanır. Vasi, hakimi denetimi altında şizofrenisi olan kişinin işlerini takip eder.