Şizofreni Düzelir mi?

Şizofreni kronik seyirli bir hastalıktır ancak bir kısım hastada hastalığın düzeldiği gözlenir. Klinik pratikten yola çıkarak bunun mümkün olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu olasılık ne yazık ki düşük bir olasılıktır. Bunun sebebi hastaların çok büyük bir kısmında düzenli ilaç kullanımının sağlanamamasıdır. Bazı otörler düzelen bir şizofreni olmayacağına inanırlar.

Onlara göre eğer tablo düzelmişse yanlış tanıdan söz etmek gerekir. Benim düşüncem her hastalıkta olduğu gibi şizofrenide de tutarlı ve düzenli tedaviyle hatırı sayılır oranlarda bir düzelme olabileceği yönündedir. Bazı çalışmalar düzelme oranını %30 civarında olduğunu göstermektedir. %30’unda kısmi düzelme ile birlikte toplam oran neredeyse %60’a kadar çıkabilir.