Şizofreni’de Askerlik İçin Süreç Nedir?

Hasta veya hastanın ailesi  tedavi görülen kurumdan veya özel psikiyatristten alacağı epikriz (rahatsızlığın belirtileri ve tedavisine ilişkin detaylı bilgi içeren rapor) ile askerlik şubesine başvurmalıdır. Şube hastayı askeri hastanesine sevkedecektir. Askeri hastanede bir psikiyatrist tarafından görülecek sonrasında büyük ihtimalle sağlık kurulunda görülmesine karar verilecektir.

Askeri hastanenin sağlık kurulunca şizofreni tanısı almış kişiye askerliğe elverişli olmadığı şeklinde rapor düzenler. Ancak uzun süredir iyi durumda olan hastaların bu iyilik hali askeri hastane hekimlerince de gözlendiği durumlarda nadiren de olsa askerlik yapılması yönünde karar alınabilmektedir.