Risperidon Nedir ve Ne İçin Kullanılır

Piyasada risperidon içeren çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Risperidon antipsikotikler olarak adlandırılan ve bir çeşit ruhsal bozukluk (psikoz) durumunda kullanılan ilaç grubuna dahildir. Ancak psikiyatride birçok hastalığın tedavisinde de yardımcı ilaç olarak düşük dozlarda kullanılır.

Risperidon nedir ve ne için kullanılır?
• Risperidon temel olarak aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır.
Halüsinasyon (olmayan bir şeyi görmek, işitmek veya hissetmek), kuruntu, zihin karışıklığı, saldırganlık, aşırı şüphecilik (paranoya), duygusal ve sosyal çekingenlik gibi düşünce, duygu ve/veya davranışlarınızı etkileyen durumlar, kişilerin hissettiği ruhsal çöküntü, suçluluk duygusu, endişe ve gerginlik gibi belirtiler.
Ayrıca Risperidon, uzun süreli bazı rahatsızlıklarda, (bipolar bozukluk gibi), gözlenen taşkınlık nöbeti belirtilerinin kontrol altına alınmasında; agresif veya diğer yıkıcı davranışların ön planda olduğu davranış ve diğer yıkıcı davranış bozukluklarının tedavisinde; çocuklarda ve ergenlerde otistik bozukluğa bağlı huzursuzlukların (agresif belirtiler, kendine zarar verme, öfke nöbetleri, ani duygu durum değişiklikleri) tedavisinde de kullanılır.

Risperidon kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer:
• Risperidon veya Risperidon’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi
birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
• Uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastasıysanız Risperidon’u kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• Sizde bunama (demans) varsa
• Kalp veya kan damarları hastalığınız veya beyin damarları ile ilgili hastalığınız varsa
• Epilepsi (sara) veya Parkinson hastalığınız varsa
• Kalp krizi veya geçici iskemik atak (beyine kan akışının geçici olarak azalması) geçirdiyseniz doktorunuza danışınız.
• Diyabetiniz veya diyabet gelişmesi riskiniz varsa
• Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
• Dil ve/veya yüzde istem dışı hareketler varsa
• Ateş, kas sertliği, zihinde karışıklık, şuurda bozulma ve kan kreatinin fosfokinaz düzeylerinde artış varsa
• Sizde veya ailenizden herhangi birinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa (bu tür ilaçlar kan pıhtısı oluşumu ile ilişkilendirilmektedir) Risperidon’u dikkatli kullanınız. Tüm olası risk fakörleri, Risperidon ile tedaviden önce ve sonra doktorunuz tarafından tanımlanmalı ve koruyucu önlemler alınmalıdır.
• Risperidon’u kullanıyorsanız kilo alma ihtimaliniz vardır.
• Doktorunuzun (hekiminizin) size reçete ettiği doza uyunuz.
Risperidon’u yemeklerden önce veya yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.
Risperidon’u alkol ile birlikte kullanmayınız.

Hamilelikte kullanılır mı?

Hekim önerisi olmadan asla kullanmayınız. Eğer hamileliğinizin son üç ayında antipsikotik ilaçlar (RISPERDAL de dahil) kullandıysanız, yeni doğanlarda doğumu takiben şiddeti değişebilen titreme, kaslarda gerginlik ve gevşeme, uyku hali, huzursuzluk, solunum sıkıntısı veya beslenme bozuklukları görülebilir. Hamile iseniz, sadece doktorunuz kesin gerekli olduğuna karar verirse RISPERDAL kullanabilirsiniz.

• Risperidon’u emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
Risperidon dikkatinizin dağılmasına ve kendinizi uykulu hissetmenize neden olabilir.
Risperidon tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar araç ve makine kullanmayınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer:
• Ağrı kesici ilaçlar kullanıyorsanız ve alerji nedeniyle alınan antihistaminik ilaçlar gibi sakinleştirici özelliği olabilen ilaçlar alıyorsanız
• Parkinson hastalığı (levodopa ve diğer dopamin agonistleri) veya sara (epilepsi) tedavisi için ilaç kullanıyorsanız
• Kan basıncını (tansiyon) ve kalp ritmini etkileyen ilaçlar kullanıyorsanız
• Psikoz ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanıyorsanız
• Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin ve paroksetin gibi) kullanıyorsanız
• Risperidon’u etkisini artırabilen, mide asidine karşı kullanılan bazı ilaçlar (ranitidin ve simetidin gibi) kullanıyorsanız
• Furosemid (kan basıncını düşürmek veya vücuttaki şişkinliği tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaç) tedavisi alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz Risperidon ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.
Eğer Risperidon’u nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Risperidon’u günlük dozu, hastalığınıza bağlı olarak, 0.50 miligram ila 6 miligram arasında değişir. Doktorunuzun talimatına uyunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Risperidon kullandıysanız:
Risperidon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor ile konuşunuz.
Aşırı doz belirtileri, uyuşukluk, kalp atımının hızlanması ile düşük tansiyon, titreme ve kasların sertleşmesi olabilir.
Risperidon’u kullanmayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız ve tedavinizi devam ettiriniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
Doktorunuza danışmadan tedavinizi yarım bırakırsanız hastalığınızın belirtileri tekrar ortaya çıkabilir. Risperidon tedavisini bırakırken doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, dozu azaltarak bırakınız. Tedaviyi aniden bırakırsanız, kendini hasta hissetme, kusma, terleme, uykusuzluk, kaslarda sertlik veya kesintili hareketler gibi etkiler görülebilir ya da asıl sağlık sorununuz tekrar ortaya çıkabilir. Doktorunuzun önerilerini her zaman dikkatlice uygulayınız.

Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, Risperidon’u içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, Risperidon’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
– Ciltte döküntü, kaşıntı
– Nefes darlığı
– Yüz, dil ve nefes borusunda şişme (ani aşırı duyarlılık reaksiyonu)
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Risperidon’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
− Titreme
− İstem dışı kas kasılmaları, yerinde duramama hali, istemli hareketlerde bozukluk, bayılma
− Tansiyonda düzensizlikler; mesela tansiyonunuzun düşmesi gibi durumlar
− Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı
− QT uzaması sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum)
− Geçici iskemik atak (beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç) ve benzeri beyin damarları ile ilgili hastalıklar, bilinç baskılanması
− Uyku apnesi sendromu (uykuda geçici solunum durması)
− Kollarda ve bacaklarda güçsüzlük ve konuşma güçlüğü (felç olasılığı), havale
− Akciğer iltihabı (pnömoni), ciddi karın ve sırt ağrısı (pankreatit)
− Gastroenterit (ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu)
− Kan şekerinin yükselmesi veya var olan şeker hastalığının (diyabet) şiddetlenmesi
− Sarılık (gözlerde ve ciltte sararma)
− Bazı laboratuar testlerinde değişme (kanda süt hormonu (prolaktin) yükselmesi, karaciğer enzimlerinde yükselme, idrarda şeker bulunması)
− Kan damarlarından akciğerlere hareket eden, göğüs ağrısı ve solunumda güçlüğe neden olan, damarlarda özellikle bacaklarda kan pıhtılaşması durumu (bacaklarda şişlik, ağrı ve kızarıklık gibi belirtileri içeren)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
– Üst ve alt solunum yolları enfeksiyonu, grip, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit), viral enfeksiyon, bademcik iltihabı, bronş iltihabı, yerleşik enfeksiyon, selülit, deri altı absesi
– Şeker hastalığı (diabetes mellitus)
– Vücutta sıvı birikmesi (ödem)
– Kansızlık, nötropeni (kandaki parçalı hücre sayısında azalma)
– İştahta artma veya iştahsızlık
– Uykusuzluk, uykululuk hali, ruhsal çöküntü (depresyon), endişe, sinirlilik, huzursuzluk, cinsel istek azalması, orgazm olamama, duyguların körelmesi
– Baş ağrısı, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), sersemlik, sedasyon (sakinlik), halsizlik, dikkat dağınıklığı, uyaranlara karşı tepkisizlik, koordinasyonda anormallikler, uyarıları daha az algılama, yüz ve dudaklarda istemsiz hareketler (tardif diskinezi)
– Göz iltihabı (konjunktivit), bulanık görme, gözün kanlanması, göz çevirme, göz kapağı şişmesi, göz kuruması, gözyaşı artışı, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma, göz içi basıncının artması (glokom)
– Kulak ağrısı, kulak çınlaması, kulak iltihabı (otitis media)
– Flushing (yüzün aniden kızarması)
– Burun tıkanması, burun kanaması, öksürük, hırıltı
– Bulantı, kabızlık, sindirim bozukluğu, kusma, ishal, tükürük salgısında artış, ağız kuruluğu, karın ağrısı, mide rahatsızlığı, yutma güçlüğü, diş ağrısı
– Cilt kuruluğu, kepek, cilt üzerinde kızarıklık oluşması (eritem), akne, egzama
– Sırt, eklem, boyun, kas ağrısı, ekstremitelerde ağrı, eklem şişmesi, kas güçsüzlüğü, iskelet kasının yıkımı (rabdomiyoliz)
– İdrarını tutamama, ağrılı idrar yapma, idrar yolları iltihabı, idrara sık çıkma
– Göğüslerde şişme (jinekomasti), ereksiyon ile ilgili bozukluklar, sperm boşalmasında bozukluklar
– Meme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi, aylık periyotta düzensizlikler
– Yorgunluk, kuvvetsizlik, vücut sıcaklığında düzensizlikler, anormal hissetme, durgunluk
– İdrara çıkamama ya da mesaneyi tam olarak boşaltamama
– Kan şekerinin azlığı (hipoglisemi)

15- 30°C arasındaki oda sıcaklığında saklanır. Bir bardak su ile içilir. Greyfurt suyu ile tüketmeyiniz. Tableti çiğnemeyiniz.