LİBOWİTZ SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİ (Modifiye)

Bu test sizin belirli sosyal durum ve ortamlarda yaşadığınız anksiyete yani kaygı ve kaçınma düzeyini belirlemek için düzenlenmiştir.

Şimdi aşağıda sizi sıkıntıya, kaygıya ve heyecana sürükleyebilecek birtakım sosyal durumların tanımı yapılmıştır. Herbir durum için hissettiğiniz kaygıyı, sıkıntıyı, heyecanı kaçınma (kaçma) düzeyini de göz önünde bulundurarak işaretleyiniz.

_______________________________________________________________________

 

 

Önceden hazırlanmadan bir toplantıda kalkıp konuşmak gerektiğinde.