Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark

Psikiyatrist olabilmek için liseyi bitirdikten sonra ilk önce Tıp Fakültelerinden birini kazanıp 6 yıl süren tıp eğitimini almak ve ardından pratisyen hekim olarak mezun olmak gerekir.

Hekimlik dünyada en fazla antropoloji bilgisine sahip meslek olarak bilinir. Bir hekim, fizyolojisinden sinirbilimine, histolojisinden anatomisine, sosyolojisinden psikolojisine, ontogenezinden filogenezine, evrimbiliminden, biyolojisine kadar insanla ilgili daha pekçok bilgiyle donatılır. Bu bilgiler insanı ve ruhsal hastalıklarını anlamada temel oluşturur. Bu bilgilere sahip olmak yine de psikiyatrist olmaya yetmez.

Tıp fakültesini bitirdilten sonra, bir hekimin, hekimler için özel yapılan tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girerek diğer branşlara göre oldukça yüksek bir puan alarak psikiyatri alanında araştırma görevlisi olmaya hak kazanması ve ortalama 4-5 yıl ya bir üniversite hastanesi psikiyatri anabilim dallarında ya da eğitim hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde teorik ve pratik eğitimi tamamlaması, bu süre içerisinde bir konuda tez hazırlaması gerekmektedir. Hazırlanan uzmanlık tezi başarılı bulunursa bu 4-5 yıl süren eğitim sonrası uzmanlık sınavına girmeye hak kazanan hekim sınavı da başarıyla verdiği takdirde yataklı ve ayaktan hasta kabul eden bir kliniği tek başına yönetebilecek yetkinliğe sahip Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yani psikiyatrist olmaya hak kazanır. Bu araştırma görevliliği (uzmanlık eğitimi) süresi içerisinde insan psikolojisi, sinirbilim, beynimizin işleyişi, nörobiyoloji, psikofarmakoloji, genetik, ruhsal sağlık ve hastalıklar, psikopatolojiler ve pek çok konuda kapsamlı bir eğitime tabi tutulur.

Psikolog olabilmek için ise liseyi bitirdikten sonra ilk önce Üniversitelerin Fen ve Edebiyat Fakülteleri bünyesinde yer alan ve 4 yıl süren Psikoloji bölümünü bitirmek gerekir. Psikoloji bölümünü bitirmiş olan psikologların belirli bir alanda çalışma yetkinliğine sahip olabilmeleri için herhangi bir uzmanlık alanında yüksek lisans yapmaları veya bu alanda bir kurumda meslek içi eğitim görmüş olmaları, gerekir: Bu alanlar, sağlıkla, endüstriyle, reklamla, sosyolojiyle, biyolojiyle, hayvanbilimle (vs) ilgili olabilir.

Bir psikolog’un insanlara ruhsal hastalıklarında, sorunlarında veya çıkmazlarında yardım edebilir bir yetkinlik düzeyine gelebilmesi için fen ve edebiyat fakültesinde geçirdiği 4 yılın üzerine çeşitli eğitimler alması gerekir. Psikoloji bölümünü bitirmesi sağlık alanında çalışması için yeterli değildir. İnsan ruh sağlığı ve hastalıkları alanında hem teorik hem pratik 2-3 yıl süren, klinik psikopatoloji, psikolojik testler veya rehberlik, danışmanlık, psikoterapi gibi eğitimleri almaları şarttır ancak psikoloji kıymetli bir bölümdür ve psikoloji bölümünü bitirmiş olan bir kişi tek başına serbest olarak değil ama kurum için eğitimin sürdüğü bir kurumda örneğin bir hastanede çalışmaya başlayabilir ve mesleki gelişimini sağlık alanında sürdürebilir mesleki ek eğitimler alabilir. Psikologlar gerekli eğitimler sonrasında hekim olmasalar da ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çok donanımlı klinisyenler, araştırmacılar, psikoterapistler olabilirler.