Psikiyatrik Bozukluklar Mevsimlerle İlişkili midir?

Psikiyatrik hastalıklar arasında özellikle affektif bozukluk olarak anılan duygudurum bozuklukları mevsimsel tekrarlama özelliği gösterebilirler. Affektif bozukluklar, depresyon ve bipolar bozukluktur. Bu hastalıklarda mevsimsel tekrarlamalar daha çok kadınlarda rastlanan bir özellik olarak karşımıza çıkar.

Bugün için mevsimler ve duygudurum bozuklukları arasındaki nedensel ilişki tam olarak bilinmemektedir ancak biyoritmimizin gündüz gece değişimleri ile ilişkisi bilinmektedir. Mevsimsel olarak hastalıkların tekrarında da biyoritmdeki değişimlerin önemli olduğu düşünülmekle birlikte kesin bir açıklama bugün için yoktur. Dünyanın manyetik alanındaki mevsimsel değişimlerine, güneş ışığının azalıp artmasına kadar pek çok faktörün biyolojimizi etkilediği öne sürülmektedir. Bu konuda aklımızda tutmamız gereken en önemli şey şudur: Eğer depresyon veya bipolar (iki uçlu duygudurum) bozukluğuna sahipsek ve hastalık tekrarları belli mevsime rastlıyorsa ilaç tedavileri bu tekrarlama dönemi öncesi önlem olarak yeniden düzenlenmelidir. Gerekirse doz artırımına gidilmelidir.