Huzursuz Bacak Sendromu

Huzursuz bacak sendromu (restless leg syndrome) genellikle uykuya dalmadan önce başlayan, son derece rahatsız edici, bacakta karıncalanma, hareket etme ihtiyacı gibi bir duyguyla  tanımlanan bir hastalıktır. Huzursuz bacak sendromu olan kişi özellikle yatakta bacaklarını hareket ettirme gereği duyar.

Batma, karıncalanma, kaşınma, gıdıklanma benzeri duyumlar bir yana bacaklarda hissedilen yoğun bir huzursuzluk kişinin uykuya dalışını ve sürdürmesini bozar. Masajla, soğuk suya sokma ile biraz rahatlasa da, bu rahatlık geçicidir, birkaç dakika sonra rahatsızlık tekrar başlar. Huzursuz bacak sendromunda bu duyunun verdiği hoşnutsuzluk bacağı hareket ettirince bir süre geçer.

Bu rahatsızlık genellikle herhangi bir fizyolojik veya ruhsal bozukluk ile ilgili değildir. Daha ciddi vakalarda, huzursuz bacak sendromu uykusuzluğa sebep olur. Gece uyku kalitesi bozuk olan kişi kendini gün boyu aşırı yorgun hissedebilir. Huzursuz bacak sendromu, daha çok kadınlarda gözükmektedir. Huzursuz bacak sendromu olanların yaklaşık %30unda ırsi sebep mevcuttur. Her yüz kişinin biri ile beşinde rastlanacak kadar sık görülen rahatsızlıktır. İleri yaşla birlikte, sıklığında artış görülmektedir.Huzursuz bacak sendromunu şu durumlar tetikler:
◦Anemi
◦Bacaklarda yetersiz kan dolaşımı
◦Bacaklar ve ayaklarda sinir sorunları
◦Alkolizm
◦Diyabet
◦Artrit
◦Psikiyatrik ilaçların kullanımı

Gevşeme tekniklerinin öğrenilmesi, yoga, kafein, çay ve sigaranın azaltılması, düzenli egzersiz yapma gibi önlemlerle huzursuz bacak sendromu belirtileri yatıştırılabilir. Gebelikte ortaya çıkan huzursuz bacak sendromu, doğumdan hemen sonra genellikle kendiliğinden sonlanır. Böbrek yetmezliği olup diyaliz gören hastalar arasında da oldukça sık biçimde huzursuz bacak izlenir. Bu kişilerde böbrek nakli yapılırsa, çoğu zaman nakilden sonraki günler içinde huzursuz bacak sendromu yatışır.

Tedavide alltta yatan bir neden varsa öncelikle onun tedavisi gerekmektedir. Sebebi belirsiz olan durumlarda ilaç tedavisi (Pramipeksol, Klonazepam, Karbamazepin, Gabapentin gibi ilaçlar) kullanılır.