Depresyon ve Gebelik

Çoğu kadın gebeliği, yaşamının en mutlu, huzurlu dönemi olarak yaşandığını ifade eder. Ancak bazı kadınlarda gebelik ve sonrası dönemde yapısal, genetik, hormonal ve çevresel etkenlere bağlı olarak olarak depresyona, anksiyete bozukluklarına, bipolar bozukluklara eğilimin arttığı da bilinmektedir.

Sizin gebelik sonrasında depresyona girdiğinizi ve sonrasında da antidepresan bir ilaca devam ettiğinizi anlıyorum. Doğum sonrası yüklerin ve sorumlulukların arttığını da dikkate alırsak söylediğiniz şeylerin yaşanması bir ölçüde normal. Yorgunluk, bezginlik ve kaygılı bir insansanız işlere yetişememe duygusu da yaşanabilir. Depresyon yaşanmadan tükenmişlik de hissedilebilir. Yakınların, eşlerin bu noktada yardımcı olması son derece önemlidir ve ruh sağlığının korunmasında etkilidir. Alınan sosyal ve duygusal destekle bu sorunların üstesinden zamanla gelebilir insan. Ancak depresyonun hayattan zevk alamama, çökkün duygudurumu, isteksizlik, keyfsizlik, moral bozukluğu, hassaslaşma, alınganlaşma, enerjide düşme, iştahta kesilme gibi belirtileri çıktıysa hatta bazı insanlarda bebeği benimsememeye varan bir ruhsal durum da çıkabilir o zaman ilaçlarınıza en az 1 yıl devam etmeniz gerekebilir. Sonrasında ilaç dozu düşürüldüğünde bu belirtilerin tekrar çıkıyor olması tedavi süresinin uzatılmasını gerektirebilir. Söz ettiğiniz ilacın 200-300 mg dozlara kadar çıkılabilir olduğu düşünülürse tekrarlamalar halinde ilaçlar düşük dozlarda süre gözetmeksizin kullanılabilir. Sonra hayatınızın rahat olduğu kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme geldiğinizde bırakma yine denenebilir.  Gerekirse düşük doz ömür boyu bile bu ilaçlar kullanılabilir. Toplumda bu ilaçların bağımlılık yaptığı, zararlı olduğu gibi bir ön yargı vardır fakat bunlar doğru değildir. Bir tansiyon ilacı nasıl ömür boyu kullanılırsa antidepresanlar da gerekirse ömür boyu kullanılabilir.