En Ağır Antidepresan Hangisi??

Hasta ve hasta yakınları tarafından merak edilen sorulardan biri de “En ağır ya da en etkili antidepresan hangisi?” dir.

Antidepresanlar psikotrop ilaçların bir alt kümesini oluşturur. Depresyonda etkin olan ilaçların tümüne antidepresan denir. Antidepresanlar genel olarak vakaların % 60 ila 70’inde etkilidir. Alt türleri vardır. Trisiklikler, tetrasiklikler, monoamin oksidaz inhibitörleri, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, seçici serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörleri, serotoninerjikler, dopaminerjik ilaçlar, a2-adr. res. antagonistleri, Kısmi 5-HT1a agonistleri, GABAmimetikler. Bu gruplarda yer alan antidepresanların birbirlerine büyük üstünlükleri yoktur. Hele hele ilaçların metabolizmasının genetik olarak her insanda farklı olacağı düşünüldüğünde en ağır veya en etkili antidepresan diye bir şeyden söz edilemez. Dozların da ilaçtan ilaca farklı veya yüksek oluşu ilaçların gücü, etkililiği konusunda bir fikir vermez. 300 mg lık bir ilaç bir bir insanda başka ilacın 40 mg’ına denk gelebilirken. 40 mg lık ilaç düşük etkiye sahip diye düşünemeyiz. Buna karşılık 300 mg lık ilacın dozunun yüksek görünüyor oluşu etkili olacağı anlamını taşımaz. İlaçların etkinlikleri hastadan hastaya farklılıklar gösterebilir. Hekimler tedavileri ve kullanacakları ilaçları klinik tecrübelerine göre seçerler. Hekimler ilaç seçerken ve dozlarını belirlerken örneğin hastanın genel durumuna,, başka hastalıklara sahip olup olmamalarına, hastalığının niteliğine ve belirtilerine, hastalığı ortaya çıkışına, çıkış ciddiyetine, sinsi veya hızlı gelişip gelişmemesine baktıkları gibi aynı zamanda olası yan etkilerini de göz önünde tutarlar.