Depresyonda Risk Faktörleri ve Cinsiyet

Epidemiyolojik taramaların hemen hemen hepsinde kadınlarda depresyon riski erkeklere oranla iki kat daha fazla bulunmuştur. Bu farkı açıklamaya yönelik çeşitli görüşlerden biri hormonal faktörlerin ve stres etkenlerinin kadınları depresyona daha yatkın hale getirdiği şeklindedir.

Bazı araştırmacılar ise erkeklerdeki depresyon oranının da kadınlardaki kadar olduğunu ancak mevcut tanı ölçütleri ile erkeklerdeki depresyona yeterince tanı konulamadığını ileri sürmektedir. Kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat fazla olmasının en önemli nedenleri hormonların yanı sıra, geleneksel kadın rolü ile de ilgilidir. Ayrıca kadınlarda gebelik, doğum, premenstrüel dönem gibi biyolojik ve psikolojik olarak depresyona yatkınlık yaratan ek özellikler vardır. Cinsel ve fiziksel istismar da kadınları daha çok etkilemektedir. Küçük yaşta ebeveynini kaybedenler, alkol ve madde bağımlılığı olanlar, kadınlar, düşük sosyoekonomik düzeydekiler, ayrı yaşayan ya da boşanmışlar, işsizler, daha önce depresyon geçirmiş olanlar, çocuklukta kötü muamele ya da tacize uğramış olanlar, bazı steroid ve tansiyon ilaçlarını kullananlar, kansızlık ya da guatr gibi hastalıkları bulunanlarda depresyon daha sık izlenir.