Depresyonda Hastaneye Yatış

Depresyon sıklıkla ayaktan takiple tedavi edilebilen bir hastalıktır. Psikiyatrik hastalıklar arasında, tedaviye en kolay cevap alınanlardan biridir. Ancak tüm depresyon olgularının yaklaşık %10 kadar bir kısmında tablo şiddetlidir, ya da tedaviyi güçleştiren bir faktör vardır. Bu durumlarda tıbbi aciliyet nedeniyle yatarak tedavi tercih edilir. Geriye kalan %90 vak’ada yatarak tedavi gerekli değildir.

İntiihar riski olan hastada kişinin kendi güvenliğini sağlayabilme amacı ile, ileri derecede iştah bozukluğu olan hastalarda hastaya destek tedavisi verebilme maksatlı, eşlik eden ağır bedensel hastalıkların olması durumunda, kişinin tedavi uyumunu güçleştirecek algılama bozukluğu varsa, mesleki ve sosyal işlevsellik ileri derecede bozmuşsa ve ilaç tedavisinden yeterli yanıt alınamıyorsa yatarak tedavi önerilir.Ayrıca elektrokonvulzif tedavi planlanıyorsa hastanede yatarak tedavi gereklidir. Hastanede ne kadar süre ile yatılacağı kişinin yatış sebebine ve tedaviye verdiği cevaba göre değişir. ancak çoğu zaman 2-3 hafta kadar bir tedavi gereklidir.