Depresyonda Psikoterapi

Her hastanın depresyonu yaşama biçimi birbirinden farklı olduğu gibi, depresyon tedavisinde kullanılan yöntemler de kişiler arasında farklılık gösterir. Hastanın ihtiyaçlarına en uygun tedavi belirlenmelidir.

Tedavi şeklini belirleyebilmek için, belirtilerin ve hastanın bunlardan nasıl etkilendiğinin tam olarak araştırılması önemlidir. Ancak hafif ve orta derece depresyonlarda, çoğu durumda bir psikiyatr ya da psikolog aracılığı ile yapılan konuşma terapileri etkili olur. Bireysel terapi sırasında, psikolog ile hasta,tecrübelerin, olayların ve hastanın yaşamında değinilmesi zor olan ve depresyonla ilgisi olduğu tahmin edilen duyguları irdeler ve bunların aydınlığa kavuşturmaya çalışırlar. Olumsuz düşünceleri değiştirmeyi amaçlayan ve kişinin tekrar aktif hale gelmesine yönelik konuşma terapisi,bir çok kişide olumlu sonuç vermektedir.

Depresyonda kişinin sıklıkla kendine, çevresine, genel olarak yaşamına ve geleceğine ilişkin olumsuz değerlendirmeleri bulunmaktadır. “Ben beceriksizim, ben zaten yapamam, kimse beni sevmiyor” gibi bu genellemeler kişinin depresyonunu tetikler ve yeni depresyon dönemlerine davet çıkarır. Psikoterapi bu olumsuz düşüncelerin tespiti ve düzeltilmesi için gereklidir. Ayrıca depresyon psikoterapisinde hastanın düşmüş olan özsaygısı desteklenir, tekrar kendine güven inşaasına çalışılır.

Depresif bir dönemin sona ermesinden sonra bunun tekrarlamasını önlemek için, ilaç tedavisine ek olarak, bilişsel davranış terapisi görmeniz tavsiye edilir. Terapide edinmiş olduğunuz bilgiler sayesinde, daha sonra tekrarlayan bir depresyonun başlangıcını tanıyıp, bunu durdurabileceksiniz. Depresyon tedavisinde psikoterapi olumsuz düşünceleri değiştirmeyi ve kişinin aktif hale gelmesine yardım etmeyi hedefler, içinde bulunulan duruma odaklanan, sorunların çözümüne yönelik görüşmeler yapılır. Depresyonlu hastalar herkesi hoşnut etmeye çalışan, aşırı verici, hayır diyemeyen, başkalarının dertlerini yüklenen, aşırı sorumluluk duyguları olan, öfkeyi belli etmekte güçlük çeken, ileri derecede duyarlı ve bağımlı kişilerdir. Bu kişilik özelliklerinin törpülenmesine ve kişiyi huzursuz etmesine, aşırı yük almasına neden olmayacak düzeye getirilmesi hedeflenir. Çoğu durumda hasta yakınları da tedavinin belirli evrelerine dahil edilirler.

İlaçlar, genelde, uzun süren orta ve ağır dereceli depresyonlarda veya sık sık ortaya çıkan depresyonların tedavisinde kullanılır. İlaçların mutluluk duygusu vermeyeceğini, sadece depresyon belirtilerinin azalmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmamak önemlidir. Ciddi depresyonlar, bazı intihar vakalarına yol açtığından,bunların tedavisi özellikle önemlidir. Bu tür ciddi depresyon hallerinde, bazen hastanede yatarak tedavi gerekebilir.