Çocuklarda Depresyon

Çocuk ve ergenler depresyon, tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi, en sık izlenen psikiyatrik hastalıktır. Depresyon görülme sıklığı, çocuklarda %1-2, ergenlerde %3-4 tür. Yaş 18’e yaklaştıkça depresyon görülme sıklığı artar. Kız ve erkek çocuklarda depresyon eşit oranda görülürken ergenlikten itibaren kızlarda depresyon daha fazladır. Bunda hormonların ve cinsiyete göre farklılaşan sosyal yaşamın etkisi olduğu düşünülür.

Anne-babanın depresyon veya başka psikiyatrik bozukluğunun olması, ailede çatışmalar, duygusal ve fiziksel istismar, anne -babanın ayrılması depresyonu tetikleyen en önemli etkenlerdir. Okuldaki güçlükler, çevre tarafından dışlanma, akademik başarısızlık da bir o kadar önemlidir.

Tıpta çocuk ve ergenler ile yetişkinlerin depresyonunu tanımlamak için aynı tanı kriterleri kullanılsa da klinikteki yansıma oldukça farklı olabilir. Tıbbi olarak kullanılan klasik tanı kriterleri şunlardır:

1. Depresif duygu durumu (çocuk ve ergenlerde irritabilite bulunabilir),

2. Önceden hoşlanılan işlere karşı ilgi azalması ve zevk alamama

3. Kilo kaybı ya da kilo alımı, iştahta azalma ya da artma (çocuklarda beklenen kilonun alınmaması),

4. Uykusuzluk ya da aşırı uyuma,

5. Sürekli huzursuz halde dolaşıp durma ya da hareketlerin-düşüncelerin yavaşlaması

6. Yorgunluk, bitkinlik ya da enerji kaybı,

7. Değersizlik ve suçluluk duyguları,

8. Düşünceleri yoğunlaştırmada güçlük ya da kararsızlık,

9. Ölüm ve intihar düşünceleri, planları ya da girişimleri.

Farklı yaşlarda depresyonun belirtileri farklılık gösterir. Özetlemek gerekirse:

13-18 yaş grubunda, aklına eseni düşünmeden yapma, öfke patlamaları, okul başarısızlığı, intihar fikirleri ve değişimleri, uyku ve iştah bozulmaları.

9-12 yaş grubunda, sıkıntı, kendine güvensizlik, evden kaçma, ölüm korkusu

6-8 yaş grubunda sözel ifadelerin henüz tam gelişmemiş olması nedeniyle karın ağrısı, baş ağrısı gibi bedensel yakınmalar daha sıktır. Bağırma, nedensiz ağlamalar izlenir.

3-5 yaş grubunda oyuna karşı ilgisizlik ya da oyun sırasında saldırgan, zarar verici, sert davranışlar izlenebilir.

“Çocuktur, stres, depresyon olmaz” demeden, çocuklarımıza bir de bu gözle bakıp, daha öncesinde olmayıp sonradan ortaya çıkan bu tip belirtiler için profesyonel görüş almak, onların hayatı için attığınız sağlıklı ve koruyucu bir adım olacaktır.