Bipolar Duygudurum Bozukluğu Nedenleri

Bipolar bozukluğun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Kötü ebeveynlik, ahlaki zayıflık veya kişilik bozukluğundan kaynaklanmamaktadır. Araştırmalarda genlerin çok büyük rol oynadığı gösterilmiştir.

Hastalığı olan kişilerin fiziksel strese, uykusuzluğa, önemli ilişkilerin dağılmasına, veya alkol ve madde kullanımına karşı daha savunmasız oldukları düşünülür. Rutinde değişiklikler veya aşırı uyaranlar manik epizodların olmasını tetikleyebilir. Tanı koymak için her hangi bir laboratuvar testi yoktur. Ancak bir psikiyatrist kişinin özgeçmişini öğrenir, değerlendirme yapar ve semptomlara göre bir tanı kararı alır.

Bipolar bozukluk erken yetişkinlikte ortaya çıkar, başlama yaşı ortalama 18-24 yaşları arasındadır ama bazen çocuklukta başlayabilir veya 40 veya 50 yaşlar gibi geç bir dönemde de ortaya çıkabilir. Bipolar bozukluk geliştiğinde kişi ne kadar genç ise hastalığın genetik bileşeni olması o kadar büyük bir olasılıktır. Bipolar bozukluk yetişkin popülasyonun yaklaşık %1.2’sini etkilemektedir. Erkekler ve kadınlar hastalıktan eşit etkilenmektedir.