Bipolar Duygudurum Bozukluğunda Ailelere Öneriler

Bipolar bozukluğu olan kişiler- başka hastalıkları olan diğer herkes gibi- ilaçlarını düzensiz bir şekilde alabilirler, daha iyi hissetmeye başladıklarında ilaç almaya tamamen bırakabilirler ve böyle yapmaları tekrar hastalanmalarını tetikler.

Kabul etmesi zor bir şey ama bipolar bozukluk için henüz bir çare bulunmamıştır. Ancak, düzenli ve sabit bir şekilde ilaçlarını almaya ve tedaviye devam ederler ise o zaman bipolar bozukluğu olan kişiler sağlıklı ve işlevsel hayat sürdürebilirler.Hastalığın başlamasını en iyi yakınları gözleyecektir. Gözlemlerini hekimle paylaşmaları gerekir. Bipolar bozukluğun tedavisi uzundur. Hastanın iyi olduğu dönemlerde koruryucu tedaviyi bozucu tutumlar içine girilmemesi aksine hastanın tedaviye uyumunu güçlendirici davranılması gerekir. Günlük aktivitelere katılımlarının desteklenmesi, uyku ve uyanılıklarınındüzenlenmesinin sağlanması gereklidir.

Tıbbi müdahaleye acilen ihtiyaç duyulan durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda, ailenin yakınlarının yapılması gerekenleri bilmeleri önemlidir. Böyle durumlarda, ambulans çağrılabilir ya da en yakın hastaneveya kliniğe görtürülebilir. Bipolar bozukluğu olan bir kişinin kontrolden çıktığını ve acil tıbbi müdahale yapılması gerekliliğini gösteren örnek davranışlar:

Hayatına son verme düşüncelerinin varlığı ve bu yönde plan yapması.

Kendine zarar verme eyleminde bulunmak

Çevresine karşı saldırgan davranışlarda bulunmak

Kendi özbakımını sağlayamamak

Yemek yememek

Yakınınızda bu durumlardan birinin varlığını gördüğünüzde hızla hekim ile irtibata geçiniz.