Bedensel , Nörolojik ve Diğer Psikiyatrik Hastalıklar Depresyonla Karışır mı?

Depresyon teşhisi için aşağıdakilerden en az dördünün en az 2 hafta hemen hemen hergün yaşanıyor olması sosyal işlevselliği düşürmesi ve belirtilerin hastayı rahatsız etmesi gerikir.

1- Çökkün duygudurum
2-Hemen hemen tüm aktivitelere karşı ilginin azalması ve zevk alamama,
3-Diyet yapılmadığı halde ortaya çıkan kilo kaybı, hemen hemen her gün hissedilen iştahta azalma veya tam tersi artış.
4-Uykusuzluk veya uykuda artış
5-Psikomotor ajitasyon veya retardasyon: psikomotor aktivitede huzursuz bir artış veya tüm hareketlerde, konuşmada yavaşlama
6-Dermansızlık ve enerji kaybı
7-Değersizlik duygusu, suçluluk
8-Düşünememe, düşünmenin yavaşlaması, konsantre olamama, kararsızlık
9-Ölümle, ölümlerle uğraşı, intihar düşünceleri

Major Depresyon Nelerle Karışır?

Major depresyon veya belirtileri tıbbi bir duruma bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tıbbi durum bedensel, nörolojik hastalıklar olabileceği gibi kullanılan ilaçlarda olabilir. Bu sebeple tıbbi hikaye dikkatle alınmalıdır. Hastanın bedensel belirtileri ileri tetkiklerle değerlendirilmelidir. Ayrıca birçok psikiyatrik hastalık ya depresif belirtilerle seyreder ya da en azından başlangıçta depresyonu andırabilir.

1-Genç yaşlarda özellikle enfeksiyoz mononükleoz vakaları depresif belirtilerle kliniğe başvurabilir
2-Birden aşırı kilo alan veya kaybeden insanlarda çökkün duygudurum tabloya eşlik edebilir ve bu durum hipertiroididen veya hipotiroididen, kanser gibi malign hastalıklardan kaynaklanabilir
3-Homoseksüel, biseksüel, seçimsiz cinsel ilişkide bulunan veya özellikle damar yoluyla uyuşturucu madde kullananlarda AİDS depresyon ile veya depresyona ait belirtilerle kendini gösterebilir
4-Viral pnömoni (zatürre) yarattığı halsizlik, keyfsizlik ile seyreder ve çökkün duygudurum herhangi bir enfeksiyon belirtisinin olmadığı durumlarda yanlış depresyon tanısıyla gözden kaçabilir
5-Parkinson hastalığı, bunama ile seyreden alzheimer gibi hastalıklar özellikle hastalıkların başlangıç döneminde depresif belirtilerle başlayabilir
6-Bazı ilaçlar depresyon belirtilerini ortaya çıkarabilir
7-Temporal lob epilepsilerinde (sara) nöbetler arası dönem depresyonu taklit edebilir. Özellikle epileptik odak sağ hemisferdeyse bu olasılık artar.
8-Serebrovasküler hadiselerde (örn: felçler-inmeler) özellikle ilerleyen dönemlerde depresyon görülebilir. Ön beyni ilgilendiren lezyonlarda bu olasılık daha yüksektir
9-Diensefalonda, temporal lobda yerleşmiş tümörlerde de depresyon belirtileri sık gözlenir
10-Depresyon ile başvuran hastalarda madde kullanımı, alkol kullanımı mutlaka sorgulanmalıdır.
11-Yeme bozuklukları, uyum bozuklukları, somatoform bozukluk, anksiyete bozuklukları ayırıcı tanıda önem taşırlar
12-Bipolar bozukluk  tip I, Bipolar bozukluk  tip II (belirgin depresyon ve hipomani ile seyreder) ve siklotimi (silik depresif ve hipomanik duygu oynamalarıyla seyreder)
13-Minör depresyonlar
14-Yas
15-Şizofrenide başlangıç dönemindeki, içe kapanma sessizleşme depresyon ile karışabilir. Özellikle ergenlik ve genç erişkinlik döneminde ayırdedtmek süre alabilir.