Antidepresan İlaçlarla Alkol Alınabilir mi?

Antidepresan ilaçlar alkolün etkilerine karşı duyarlılığı arttırırlar. Epilepsisi (sara) olan insanlarda, çocuklukta havale geçirmiş olanlarda veya açık olarak saptanmamış ancak epilepsiye eğilimi olanlarda nöbet olasılığı da arttığı bilinmektedir.

Buna rağmen antidepresan ilaç kullanan birçok insan alkol aldığını bildirmektedir. Bir sorun yaşamadıklarını söylemektedirler ancak antidepresan etkinliğin bir miktar azaldığını, anksiyete bozukluğu olanl insanlarda anksiyetenin tetiklendiğini kesinlikle söyleyebiliriz. Eğer yaşanan depresyon psikotik tipte yani varsanılar, sanrılar ile seyreden biçimde ortaya çıktıysa ilaçtan da bağımsız olarak kesinlikle alkol alınmaması gerekir.

Bu nedenle antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınması önerilmez. Bu tür etkileşmeler bazı ilaç gruplarında daha önemlidir. Antidepresanlarla alkolü birlikte kullanmamak için dikkate almanız gereken gerekçeler şöyledir:

Kısa dönemde alkol alımı rahatlatıcı olabilir ancak uzun dönemde alkolün etkisi olumsuz olacaktır. Çünkü alkol depresan bir maddedir yani alkol depresyon belirtileri kötüleştirebilir. Alkol bir yandan da antidepresan ilaçların yararlarını azaltır. İlk anda tahammül eşiğini artırıyor, rahatlatıyor gibi hissettirse de sonrasında tahammülü azaltır, sinirli, öfkeli, alıngan yaparak insan ilişkilerini bozar. Yaşanan sorunlar da dolaylı olarak depresyonu ağırlaştırabilir.

Alkol düşünce ve uyanıklığı bozulabilir. Antidepresanlar ve alkol kombinasyonu koordinasyonu, yargı ve reaksiyon süresini bozar. Antidepresan ile alkolün birlikte kullanımı sizi uykulu yapabilir. Araç kullanma gibi odaklanma ve dikkat gerektiren diğer görevleri yapamaz hale gelebilirsiniz.

Alkol ile sadece antidepresanlar değil, diğer psikiyatrik ilaçların kullanımı da sakıncalıdır. Tüm ilaçlar alkol ile alındıklarında, uyuşukluk veya başka yan etkileri gösterebilirler.

Eğer MAOI (Mono amin oksidaz inhibitörleri) alıyorsanız, alkol ciddi belirtilere yol açar. Tansiyonda yükselme, başağrısı, bulantı, kusma izlenebilir.

Antidepresan tedavi sırasında alkol kullanmaya devam eden herkes, alkol bağımlılığı riski altındadır. Genel olarak depresyondaki insanlar madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı riski taşırlar. Hekim antidepresanla alkol kullanılmaması gerektiğini ilettiği halde, kişi alkol kullanımına devam ediyorsa, bu risk daha da fazladır.

Birçok hastamız, alkol almak için bazı günler antidepresan ilacını almamaktadır. Bunu tavsiye etmiyoruz. Depresyon tedavisi bir süreçtir, tedavi bittiğinde sosyal içici olmaya devam edebilirsiniz. Ancak tedavi süresince sağlığınız ve antidepresan tedavinizden maksimum verim alabilmek için alkol kullanımından uzak durunuz. Antidepresan tedavinin bazı günler kesilmesi, tedavinin başarısını ciddi oranda düşürür.