Panik Bozukluk Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

ilacSon yirmi yıldır yürütülen çalışmalar panik bozukluğun tedavisinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Trisiklik antidepresanlar ve benzodiazepinler bu bozuklukta yararlıdırlar. Serotonerjik sistem üzerinden etki gösteren trisiklik ajanlar özellikle imipramin ve clomipramin hala bu bozuklukta sık kullanılan ajanlardır.

Devamını Oku..