Kaygı Bozuklukları ve Beyin Kanaması

beyin-kanamasiAnksiyete bozukluğu olan kişilerde depresyon, uykusuzluk, diğer bazı psikiyatrik hastalıklar daha sık görülür ancak araştırmaların tutarlı biçimde vurguladığı bir başka nokta da, anksiyete bozukluğu olanlarda beyin kanaması ve buna bağlı ölüm oranlarının da sağlıklı kişilere kıyasla daha fazla olduğudur.

Psikolojik bozukluklar, genel nüfusun yüzde 15-20’sini etkiler. Geçmişte yapılmış araştırmalar, psikiyatrik hastalıklarla kalp hastalıklarının ilişkisini net biçimde kurmaktaydı. Ancak son dönem yapılan araştırmalarda, anksiyete bozukluklarının, beyin kanamasında bir risk faktörü olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir sağlık araştırmasına katılan 68.652 yetişkinin bilgilerini incelediler. Katılımcıların yüzde 45’i erkekti ve ortalama yaş 55’ti. Sorulara cevap verenlerden, çoğunluğu kadın olmak üzere, %15’i psikolojik sıkıntı yaşadıklarını belirttiler. Psikolojik rahatsızlığı olanların çoğu genç, sigara içen, düşük gelire sahip ve hipertansiyon için ilaç kullanan kişilerdi. Yaklaşık sekiz yıl izlenen katılımcıların, 2367’si kalp krizi ve beyin kanaması gibi hastalıklar sonucu öldü. Araştırmacılar, yaptıkları değerlendirmeyi şu şekilde tanımladılar: “Psikiyatrik belirtiler, kardiyovasküler hastalıktan ölüm ile ilişkilidir. Ancak bu araştırmada, benzer bir ilişkiyi, anksiyete bozuklukları ile beyin kanaması (serebrovasküler hastalık) arasında da saptadık.

Hemen heyecanlanmayın hastalıkların bir arada görülmesi tıbbın bir gerçeğidir ve bir aradalık birbirlerinin nedeni veya sonucu olduğu anlamını taşımaz. Bir hastalığa başka bir durum için risk faktörü denmesi de nedensel bir ilişkinin olduğuna işaret etmez. Dikkatli olmamız gereken faktörlerden biri olduğunu gösterir. 

Prof.Dr. Oğuz Berksun Web Sitesii