Şizofreni

Geç Başlangıçlı Şizofreni

Hemen herkes, “paramı çalıyorsunuz, beni zehirliyorsunuz” diyen yaşını başını almış insanlar tanır veya duymuştur. Bunların bir kısmı geç başlangıçlı şizofrenidir. Şizofreni 15-25 yaş arasında ortaya çıkan bir hastalık olsa da bazı olgularda, gençlikte belirti yokken, orta yaş ve […]

Şizofreni

Şizofreni Hastası Devletten Maaş Alabilir mi?

“Özürlü maaşı” konusunda 2022 sayılı kanunda “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporuyla kanıtlayan ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden her türlü gelirleri toplamının aylık […]

Şizofreni'nin Pozitif Belirtileri
Şizofreni

Şizofreni’nin Pozitif Belirtileri

Şizofreni’de iki tip belirti kümesi tanımlanmıştır. Bunlar: pozitif ve negatif belirti kümeleridir. Negatif belirtiler insanda olması gereken bazı özelliklerin ve yaşantıların (örneğin irade kullanma, hayattan zevk alma) azalması veya kaybolmasıyla karakterizedir.

Şizofreninin Başladığını Nasıl Anlarız?
Şizofreni

Şizofreninin Başladığını Nasıl Anlarız?

Şizofreninin tanı koyduracak bir özelliğinden veya bir belirtisinden söz etmek çok zordur. Çünkü her şizofreni hastası hem başlangıç döneminde hem ilerlemiş dönemlerinde farklı belirtiler (semptomlar) ve bu belirtilerin farklı kompozisyonlarını sergileyebilir.