Bipolar Bozukluk

Yaşlılarda Mani, Panik, Psikoz

Mani: yaşlılıkta ilk atak olarak nadiren görülür bu sebeple gençlikte silik olarak atlatılmış mani ve depresyon dönemleri dikkatle araştırılmalıdır ancak 65 yaş üstü manik hastalara basitçe “gençliğinde bipolar bozukluk tanısı almış olanların yaşlılıkları” demek de doğru değildir.

Fotoğraf yok
Bipolar Bozukluk

Hipomani Nedir?

Hipomani,kişinin psikolojik ve bedensel olarak normalin üzerinde bir canlılık sergilediği, ancak mani kadar da şiddetli olmadığı bir ruh halidir. Kişinin en az 4 gün , günboyu süren, sürekli, kabarmış, taşkın yada kolay tetikleneip hızla öfkelenebildiği, […]

Bipolar Bozukluğum Var ve Tekrarlıyor
Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluğum Var ve Tekrarlıyor

Bipolar bozukluk tedavilere çoğu vakada çok iyi yanıtlar veren bir bozukluktur, büyük oranda tekrarlayıcıdır ancak birçok hastada uzun iyilik dönemleri sağlanabilir, hatta çok uzun yıllar tekrarların hiç olmadığı vakalar vardır.

Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk Tedavi Oranları

Havanın ani ısındığı bahar ayları ve yaz başında, birçok bipolar bozukluk hastasının belirtilerinde alevlenme oldu, bu durum bütün dünyada böyledir. Bipolar bozukluk, dünya çapında yetişkinlerin % 2.4’ünü etkiler. Ancak özellikle orta ve düşük refah düzeyine sahip […]

Bipolar Bozukluk Tedavisi
Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk için etkili tedavinin birbirinden farklı bileşenleri olmalıdır. Örneğin hastalık hakkında eğitim, ilaç tedavisine düzenli olarak devam etmek, psikoterapi, akran ve kendi destek gruplarına katılmak ve ailenin ve arkadaşların yardımı, bu tedavi bileşenleri arasında […]

Fotoğraf yok
Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk Hızlı Döngülü

Bipolar bozukluk  mani ve depresyon dönemlerinin aralıklarla ortaya çıkması ile giden bir hastalıktır. Eğer bir kişi yılda en az dört mani ya da depresyon atağı geçiriyorsa, buna hızlı döngülü bipolar bozukluk  adı verilir.

bipolar
Bipolar Bozukluk

Bipolar ve Unipolar Depresyon

Bir kişi hayatında ilk kez depresyon geçirdiğinde, bu tek uçlu, yani unipolar depresyon olabilir. Ama daha düşük bir ihtimal de olsa, bu kişi daha sonraki yaşamında bir manik ya da hipomanik atak da geçirecektir ve […]