Prof. Dr. Oğuz E. Berksun

Uğur Mumcu Cad. 79/8 GOP

Çankaya ANKARA

0312 446 45 60

Psikiyatrist & Psikoterapist

Prof. Dr. Oğuz E. Berksun'un Kişisel Websitesine 
Hoşgeldiniz

Prof. Dr. Oğuz E. Berksun 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun olduktan sonra Psikiyatri uzmanlık eğitimini aynı üniversitede 1992 yılında tamamlamış. 1997 yılında doçent, 2003 yılında profesör ünvanını almıştır. Meslek yaşamının başından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında çeşitli pozisyonlarda bulunmuş, görevler üstlenmiş ve halen aynı kurumda çalışmalarına devam etmektedir. 

Hakkımda